Jak nainstaluji svůj SMARWI

Před instalací je třeba se důkladně seznámit s informacemi v kapitole 4.Bezpečnostní instrukce. Použití přístroje nesprávným způsobem a v rozporu s instrukcemi pro instalaci může způsobit zranění osob manipulujících s oknem, poškození samotného zařízení a ztrátu záruky. Instalaci můžete snadno provést sami doma, bez nutnosti vrtání, pomocí před-připravených lepicích pásek. Lepicí pásku lze použít na hladký povrch plastových i dřevěných oken s lakem. V případě potřeby, lze držáky dodatečně upevnit i pomocí přiložených vrutů. SMARWI lze instalovat jak na okna s pravým, tak levým otevíráním.

|warning| Důležité upozornění: Správné umístění a nalepení držáku SMARWI i držáku hřebene na okno, jakož i jejich přesné umístění vůči sobě má zásadní vliv na kvalitu fungování zařízení. Celá instalace SMARWI probíhá při zavřeném okně. Dbejte stejně jako např. při mytí oken, zvýšené opatrnosti, aplikujete nezbytná bezpečnostní opatření a zabraňte tak zranění. Pro usnadnění instalace a názornou ukázku níže uvedených instalačních pokynů, doporučujeme shlédnout instruktážní video na vektiva.com_

Instalační postup

Ujistěte se, že okno, jehož ventilaci chcete pomocí SMARWI ovládat, má plynule pohyblivý režim ventilace bez zasekávání nebo nutnosti použití nadměrné síly k jeho zavření/otevření.

Otočte kliku okna do polohy ventilace a několikráte okno otevřete do plné ventilace a opět zavřete. Pokud zaznamenáte problémy s drhnutím, okno promažte, seřiďte dle instrukcí výrobce, případně se obraťte na doporučený servis.

Prvním krokem je instalace držáku hřebene, viz body 1-5. V případě nutnosti dodatečného upevnění pomocí vrutů, postupujte po nalepení držáku dle bodu 5, jinak tento bod vynechte.

|warning| Důležité upozornění: Vruty použijte, má-li Vaše okno nerovný povrch (např. některá starší dřevěná okna). Použitá lepicí páska je vysoce kvalitní a umožnuje dlouhodobé přichycení na většinu běžných plastových oken a oken s hladkým povrchem bez nutnosti použití vrutů.

 1. Zvolte vhodné místo na okně pro instalaci SMARWI (mindims2) a toto místo si na vnějším rámu okna označte tužkou. Ideální umístění SMARWI je uprostřed horní hrany okna. Rozložení sil bude optimální a SMARWI bude působit na Vaše okno rovnoměrně.
../_images/mindimensions.jpg

Popis částí přístroje

|stop| Důležité upozornění: Lepení v následujících krocích provádějte na suché plochy, okno i rám okna v místě lepení SMARWI zbavte mastnoty a nečistot. Pevnost a výsledná spolehlivost, se kterou bude SMARWI lepicí páska držet, závisí na kvalitě a hladkosti povrchu okna. V případě nerovného nebo nestálého povrchu okna zvolte dodatečné přichycení pomocí vrutů.

|stop| Důležité upozornění: U oken malých rozměrů, nemusí být možné umístění na střed, je ale nutné umístit SMARWI alespoň v minimální vzdálenosti 19 cm od pantů okna. V případě nedodržení minimální vzdálenosti bude omezena funkce běžného otevírání okna do strany a může při něm dojít k poškození přístroje. Aby bylo možné upevnit držák hřebene lepením či vrtáním, musí mít horní rám okna minimální výšku 2,3 cm

|info| Tip: K odloupnutí rohu krycí folie lepicí pásky, použijte nehet, případně špičku tenkého nože.

 1. Odstraňte kryt lepící folie na zadní straně držáku hřebene (ridge).
../_images/ridge.png

Odstranění krycí folie před lepením

 1. Nalepte držák hřebene doprostřed označeného místa ve středu vnějšího rámu, rovnoběžně s hranou okna, přibližně 0-2mm nad horní hranu zavřeného okna (orientation). Dbejte správné orientace zubů hřebene.
../_images/ridgeinstall1.jpg

Držák SMARWI nalepený uprostřed vnějšího rámu okna, těsně nad horní hranu vnitřního rámu, orientace zubů hřebene vždy vlevo

|stop| Důležité upozornění: Před lepením dejte pozor na správnou orientaci hřebene. Zuby hřebene mají při lepení z Vašeho pohledu vždy směřovat k levé ruce, bez ohledu na to, zda instalaci provádíte na okna s panty vpravo či vlevo.

 1. Označte si konec pravé hrany držáku SMARWI na vnitřní rám okna (ridge2). K této značce budeme lícovat SMARWI při lepení v dalším kroku
../_images/ridgeinstall2.jpg

Vytvoření značky pro lepení držáku SMARWI

 1. Je-li to vyžadováno, již nalepený držák hřebene připevněte pomocí vrutů, zavrtáním do vnějšího rámu okna skrze otvory na obou stranách držáku. Na upevněné vruty nasaďte krycí čepičky.

  Nyní máme nalepen hřebem a následuje lepení držáku SMARWI společně s přístrojem. Postup instalace držáku SMARWI je popsán v bodech 6-9.

  V případě nutnosti dodatečného upevnění pomocí vrutů, postupujte po nalepení držáku SMARWI dle bodu 9, jinak tento bod vynechte.

 2. Nejprve si vyzkoušejte postup lepení popsaný v bodech 7 a 8 bez odstraněné folie nanečisto. Až budete mít jistotu, že postup ovládáte, odstraňte kryt lepící folie na zadní straně držáku SMARI stejným způsobem, jako jste to udělali u držáku hřebene.

 3. Stále při zavřeném okně ručně zasuňte špičku hřebene do SMARWI mezi ozubené kolo a přítlačnou páčku (smarwidetail).

../_images/smarwidetail.jpg

Správně zasunutý hřeben mezi ozubené kolo a přítlačnou páčku

 1. Pomocí fixačních hran držáku SMARWI opatrně nasaďte přístroj na horní hranu okna a přitlačením s pohybem vpřed přilepte tak, aby pravá strana držáku SMARWI lícovala se značkou na okně (Obrázek #5), tedy i s pravou stranou držáku hřebene. Tímto zajistíte, že hřeben je při nalepeném SMARWI stále kolmý na rám okna. Drobná odchylka od ideálního pravého úhlu by měla být kompenzována konstrukcí přístroje.

|stop| Důležité upozornění: Použité lepicí pásky dosáhnou plné síly fixace za 24h od nalepení. Po nalepení vyčkejte nejméně hodinu, ideálně déle, než začnete SMARWI nastavovat a zatěžovat otevíráním a zavíráním okna. V případě, že se nepodařilo některou část přístroje správně nalepit, odstraňte pečlivě použitou lepicí pásku z povrchu dané plochy. Objednejte si náhradní lepící sadu na www.vektiva.com_. Použijte odpovídající díl z náhradní lepící sady a nejprve jej nalepte na díl SMARWI. Poté postup lepení opakujte. Pro lepení nepoužívejte jinou než dodávanou lepicí pásku.

 1. Je-li to vyžadováno, již nalepený držák SMARWI připevněte pomocí vrutů, zavrtáním do vnitřního rámu okna skrze otvory v držáku. Abyste získali přístup k těmto otvorům, je nutné otočit SMARWI bez zastrčeného hřebenu spodní stranou vzhůru. Tyto vruty nejsou vybaveny krycími čepičkami.

 2. Nastavte kliku do režimu větrání a vyzkoušejte ručně otevření a zavření okna. V tuto chvíli máme přilepen hřeben i SMARWI. Nyní vhodně umístíme držáky kabeláže, do níž zafixujeme kabely k bezpečnostní krabičce a k napájení SMARWI, viz body 11 a 12.

 3. Při lepení držáků kabelů postupujte od SMARWI směrem k BoB. Držák kabelu nejblíže SMARWI umístěte tak, aby byl měl kabel lehký průvěs a umožňoval SMARWI kývavý pohyb v kloubu. Máte-li okno s panty na levé straně, lze použít k vedení kabelu zářezy v držáku SMARWI. I v tomto případě umožněte SMARWI kývavý pohyb.

  Rozmyslete si, kam umístíte bezpečnostní tlačítko. Rozhodněte se, zda budete bezpečnostní krabičku lepit svisle podél pantů okna nebo vodorovně na spodek vnitřního rámu (Obrázek #6). K nalepení je určen spodní díl BoB, jež je odnímatelný a je spojen s BoB magnetem. Pokud se okno otevírá přímo proti výklenku stěny, doporučujeme umístění BoB na spodní rám v dostatečné vzdálenosti od pantů, aby při plném otevření okna do strany nedošlo k jeho poškození.

  Další držáky kabelů vhodně rozmístěte a použijte k fixaci kabelu až do blízkosti BoB (cableinstall)

../_images/cableinstall.jpg

Možnosti umístění držáků kabeláže a tlačítka BoB (vlevo svisle, vpravo vodorovně)

Uvnitř krabičky BoB lze zkrátit kabel navinutím na potřebnou délku (bob).
../_images/bob.png

Zkrácení kabelu uvnitř krabičky BoB a odnímatelný spodní díl BoB s výčnělkem zaslepení kabeláže

Je-li třeba, nalepte dle své individuální situace také držáky kabeláže, které přichytí kabel adaptéru. Délka kabelu adaptéru je 1,5m. V případě potřeby, je možné dokoupit prodloužení tohoto kabelu adaptéru v délce 1,5 a 3m, viz e-shop na webu www.vektiva.com_. Další možností je použití prodlužovacího kabelu zásuvky požadované délky.
 1. Připojte kabel adaptéru do bezpečnostního ovládacího boxu (BoB) a vložte adaptér do zásuvky. SMARWI několikrát krátce zabliká. Tímto je instalace ukončena a zařízení je připraveno pro nastavení pomocí mobilního zařízení, jak je popsáno v kapitole `Ovládání a údržba`_