Okna, která lze ovládat pomocí SMARWI

SMARWI ovládá úhel otevření ventilace, tudíž je určen výhradně pro ovládání oken s funkcí ventilace (Tilt-Turn Windows), viz Obrázek #2A. Okno musí splňovat některé minimální požadavky na rozměry (Obrázek #2B), aby bylo možné SMARWI nainstalovat a aby byla zachována funkce ručního otevírání do boku. Pokud je zajištěn hladký chod v poloze ventilace, lze pomocí SMARWI ovládat i rozměrná okna a dveře s ventilační funkcí. SMARWI lze při respektování min. rozměrů nainstalovat na Tilt-Turn okna s pravým i levým bočním otevíráním.

../_images/window.png

Okna kompatibilní s ovládáním pomocí SMARWI

../_images/mindimensions.jpg

Minimální požadavky na rozměry okna

|warning| Jsou-li na okně instalovány žaluzie (mindims), zkontrolujte, zda je na vnějším rámu dost místa k nalepení držáku SMARWI (min 4cm).