Záruční podmínky

Pro přístroj SMARWI poskytuje výrobce bezplatnou opravu při dodržení následujících záručních podmínek:

  • Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
  • Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vad vzniklých při výrobě, nebo špatného provedení ze strany výrobce.
  • Výrobek byl používán v souladu s návodem a k účelu ke kterému byl výrobcem určen, nebyl mechanicky poškozen, byl instalován dle uvedených instrukcí a na výrobku nebyly provedeny neoprávněné zásahy či úpravy.
  • Výrobek je opatřen bezpečnostní plombou. Při manipulaci se vyvarujte jejímu poškození. Poškozením plomby zaniká záruka na tento výrobek.