Ovládání a údržba

|info| K ovládání SMARWI budete potřebovat PC nebo mobilní zařízení schopné komunikace pomocí Wi-Fi.

Prostudujte si následujících instrukce, abyste dokázali SMARWI správně nastavit a znali pravidla pro jeho údržbu. Detailní a aktuální návod pro ovládání SMARWI pomocí uživatelského rozhraní naleznete na vektiva.com_.

Prvotní nastavení zařízení

SMARWI je zařízení vybavené Wi-Fi modulem, který pracuje ve dvou režimech:

Režim AP (připojujete se přímo k Wi-Fi síti, kterou pro Vás přístroj vytvořil), umožnuje základní ovládání SMARWI, pokud jste v jeho fyzické blízkosti a slouží primárně pro prvotní nastavení. Režim Client (SMARWI je připojeno do Vaší lokální sítě a k Internetu) umožnuje plnohodnotné ovládání Vašeho SMARWI odkudkoliv a umožnuje používání pokročilých funkcí.

 1. Registrace ke službě Vektiva Online

  Pokud plánujete ovládat SMARWI i mimo vaši domácnost, je prvním krokem registrace ke službě Vektiva Online. Na webu online se zaregistrujte a poznamenáte si údaje pro registraci Vašeho SMARWI: Remote ID a Remote Key. Tyto registrační údaje budete potřebovat v následujícím kroku a jsou platná pro všechna Vaše SMARWI zařízení.

 2. První připojení ke SMARWI je nutné v režimu AP

  Je-li SMARWI poprvé zapojeno do sítě, vytvoří pro Vás vlastní Wi-Fi sít (režim AP), ke které se můžete připojit. Ve svém mobilním zařízení nebo počítači vyhledejte síť, začínající na SWR-** (místo hvězdiček uvidíte znaky specifické pro vaše SMARWI).

  Připojte se k této síti pomocí hesla 12345678

  V internetovém prohlížeči zadejte na místo, kde běžně zadáváte URL adresu, (např. www.google.com) IP adresu: 192.168.1.1

  Zobrazí se grafické rozhraní pro ovládání SMARWI. Své SMARWI nyní můžete ovládat, plánovat a kalibrovat v AP režimu, nicméně pouze pokud jste v blízkosti dosahu jeho sítě. Taktéž pokročilé funkce nejsou v tomto režimu k dispozici. SMARWI automaticky nastaví položku Wi-Fi Mode do režimu Client. Pokud chcete aby SMARWI trvale pracoval v AP režimu, změňte toto nastavení na AP a potvrďte tlačítkem Save.

  Nicméně doporučujeme pokračovat v nastavení do režimu Client (Wi-Fi Mode nastaven na Client), tedy připojením SMARWI do Vaší lokální sítě a k internetu.

 3. Nastavení připojení k domácí síti a internetu (Wi-Fi Mode: Client)

  Pomocí šipky v pravém horním okraji SMARWI boxu vyberte z roletového menu položku Settings (Nastavení). Na záložce Basic (Základní nastavení) vyplňte jednotlivé položky:

  • Device Name ( Název zařízení) - zvolte pro SMARWI takové jméno, abyste snadno dle názvu rozpoznali, které okno ve Vaší domácnosti právě ovládáte (např. SMARWI – Ložnice)
  • Wi-Fi Mode - pokud není v režimu Client, přepněte položku z režimu AP do režimu Client
  • SSID - vyplňte název Vaší domácí sítě
  • Password – vyplňte heslo pro přístup k Vaší domácí síti

  Následující dvě položky slouží k registraci do služby Vektiva Online a k jejich vyplnění použijte registrační údaje, které jste získali v kroku 1.1 Registrace ke službě Vektiva Online.

  • Remote ID – vyplňte Remote ID, které jste získal/a při registraci do služby Vektiva Online
  • Remote Key – vyplňte Remote Key, který jste získal/a při registraci do služby Vektiva Online

  Uložte toto nastavení pomocí tlačítka Save. SMARWI se během minuty přepne do režimu Client a přihlásí se do Vaší domácí sítě, je-li dostupný internet, přihlásí se také do služby Vektiva Online. Připojení Vašeho PC/mobilního zařízení přímo na Wi-Fi síť SMARWI (režim AP) tímto končí. Přepněte své PC/mobilní zařízení na standardní způsob připojení k síti/internetu.

  |info| Tip: Opětovně se můžete vrátit do režimu Wi-Fi Mode: AP pomocí bezpečnostního tlačítka, viz kapitola Funkce bezpečnostního tlačítka. Při odpojení a opětovném zapojení SMARWI do napájení zůstávají vaše nastavení uložena.

 4. Ověření úspěšného přepnutí do režimu Client a přihlášení do služby Vektiva Online

  Ujistěte se, že je Vaše SMARWI připojené k napájení. Přihlaste se na stránce online pomocí svých přihlašovacích údajů.

  Pokud bylo nastavení v kroku 1.2 úspěšné, uvidíte toto i další své SMARWI online a můžete jej přes svůj účet ovládat odkudkoliv, kde máte přístup k internetu. Pokud své zařízení nevidíte, přepněte SMARWI opět do režimu AP pomocí funkce bezpečnostního tlačítka, viz kapitola Funkce bezpečnostního tlačítka a postup opakujte. Zkontrolujte správnost všech zadávaných přihlašovacích údajů. Nastavení uložte a poté restartujte odpojením od napájení. V případě přetrvávajících problémů navštivte vektiva.com_, kde najdete podrobné informace pro řešení problémů v sekci podpora, případně nás kontaktujte. Stručný přehled způsobů ovládání SMARWI naleznete v tabulce níže.

  Způsob ovládání Možnosti a omezení Webové rozhraní API
  Fyzicky tlačítkem Nutná je Vaše fyzická přítomnost u okna, ovládání viz Funkce tlačítka BoB NE NE
  Přímé připojení ke SMARWI,(Wi-Fi Mode: AP) Uživatel je v dosahu Wi-Fi sítě, kterou SMARWI vytváří a je k ní připojen. Režim je primárně určen pro prvotní nastavení, případně změnu nastavení. K dispozici jsou pouze základní funkce ovládání (otevírání, zavírání a jednorázové plánování). Omezené NE
  Ovládání SMARWI po lokalní síti (Wi-Fi Mode: Client) Uživatel je v dosahu své domácí WiFi sítě a je k ní přihlášen. Ke SMARWI přistupuje pomocí jeho IP adresy (IP adresu SMARWI můžete zjistit pomocí svého Wi-Fi Routeru nebo přes Setting/Info - Lokální IP adresa, pokud jste se registrovali ve službě vektiva.online). K dispozici je základní ovládání a nastavení plánů ANO, bez pokročilých funkcí ANO - základní
  Ovládání online skrze vektiva.online(Wi-Fi Mode: Client) Uživatel je registrován ve službě vektiva.online a SMARWI je registrováno pomocí uživatelského ID a klíče. Smarwi je na webu vektiva.online pod uživateským účtem dostupné odkudkoliv, kde má uživatel přístup k internetu. Všechny funkce ovládání, updaty a WebAPI jsou k dispozici ANO, plný rozsah funkcí ANO - rozšířené
 5. Kalibrace, ovládání a plánování

  Než začnete SMARWI ovládat, poveďte kalibraci dle instrukcí pomocí záložky Settings/Calibration. Snažíme se uživatelské rozhraní SMARWI neustále zlepšovat dle Vašich podmětů. Z tohoto důvodu najdete aktuální návody na kalibraci, ovládání, plánování & nastavení událostí, aktualizace softwaru a případy použití na stránkách vektiva.com_

Funkce bezpečnostního tlačítka

Bezpečnostní ovládací box (BoB) umožnuje ovládat manuálně Vaše okno a především slouží jako bezpečnostní prvek v případě, že potřebujete okamžitě přerušit zavírání či otevíraní okna pomocí SMARWI. Proto je třeba ho umístit vždy tak, aby byl bezpečnostní ovládací box snadno dostupný (kapitola 5. Jak nainstaluji své SMARWI) a při používání SMARWI zásadně postupovat dle bezpečnostních pokynů (kapitola 4. Bezpečnostní instrukce)

BoB má následující funkce:

 • Jedno krátké stisknutí tlačítka má více funkcí v závislosti na aktuálním stavu Vašeho SMARWI a stisk indikuje krátkým zablikáním. Viz přehledová tabulka funkcí BoB níže.
 • Dvojité krátké stisknutí tlačítka (double click) kombinuje po sobě jdoucí funkce krátkého stisknutí tlačítka, tedy například u nefixovaného zavřeného okna dojde k jeho zafixování a zahájí se otevírání.
 • Delší podržení tlačítka (cca 2sec) způsobí že SMARWI aktivuje nebo deaktivuje Váš aktuální plán. Jedná se o shodnou funkci s Run Plans/ Pause Plans ve webovém rozhraní. Tuto funkci využijete, například pokud chcete pozastavit automatické větrání dle časového plánu a okno zavřít na kliku (např. v případě špatných povětrnostních podmínek atd.) Případně pokud chcete pozastavené vykonávání plánu opět spustit.
 • Dlouhé držení tlačítka po dobu cca 10 sekund aktivuje funkci přístupu do nastavení v režimu AP. Pro přihlášení použijte heslo: 12345678 a v prohlížeči opět adresu 192.168.1.1. AP režim ukončíte restartováním pomocí tlačítka Reboot (Restartovat) v Settings (Nastavení), případně odpojením od napájení.
Akce pomocí
tlačítka BoB
Výchozí stav SMARWI Výsledek akce
Jedno kliknutí Okno je fixováno a zavřeno Otevírání okna 3x bliknutí
Jedno kliknutí Okno je fixováno a otevřeno Zavírání okna 3x bliknutí
Jedno kliknutí
Okno není fixováno (bez
ohledu na otevření)
Fixace okna 3x bliknutí
Jedno kliknutí Okno je v pohybu Uvolnění okna
Dioda svítí s krátkým přerušováním
po dobu dvou sekund
Dvojité kliknutí Okno je fixováno Uvolnění okna
Dioda svítí s krátkým přerušováním
po dobu dvou sekund
Dvojité kliknutí Okno není fixováno a je otevřeno Zafixování a zavírání okna 3x bliknutí
Dvojité kliknutí Okno není fixováno a je zavřeno Zafixování a otevírání okna 3x bliknutí
Držení po dobu 2s Plány jsou aktivní Plány jsou pozastaveny Sekvence několika rychlých bliknutí
Držení po dobu 2s Plány jsou pozastaveny Aktivace plánů Dvě sekvence několika rychých biknutí po sobě
Držení po dobu 10s N/A
SMARWI se přepne do AP
režimu (vytvoří vlastní
Wi-Fi sít pro přímé
připojení)
 

Chybové stavy

V některých případech a problémových situacích se Vaše SMARWI může dostat do chybového stavu. Pro přepnutí z chybového stavu do normálního režimu odstraňte příčinu problému a krátce stiskněte tlačítko BoB, případně potvrďte odstranění chyby pomocí tlačítka OK na kartě Vašeho SMARWI ve webovém rozhraní.

Případy chybových stavů: - Uzamknuté nebo zaseknuté okno v rámu způsobí při otevírání po krátké chvíli přechod SMARWI do chybového stavu: zaseknuté okno při otevírání

 • Pokud se SMARWI pokouší příliš dlouho zavřít okno, indikuje to problém při návratu okna k rámu a SMARWI přejde so chybového stavu: zaseknuté okno v otevřeném stavu

SMARWI indikuje problémy s připojením k síti v jednotlivých režimech pomocí indikační diody, viz tabulka níže.

Stav Indikace
Režim Client SMARWI se
nepodařilo připojit do sítě
2 bliknutí (opakovaně, zhruba 1x za 3 sekundy)
Režim Client, SMARWI připojeno do sítě,
ale nebyla mu přiřazena IP adresa
(např. problém s DHCP)
3 bliknutí (opakovaně, zhruba 1x za 3 sekundy)
Režim AP, SMARWI je přepnuto do režimu AP
4 bliknutí (opakovaně, zhruba 1x za 3 sekundy)
Akce vyvolané tlačítkem
viz tabulka akce tlačítka
SMARWI nepřipojeno k vektiva.online
indikace diodou není k dispozici.
Nepřipojené SMARWI se neobjeví/je neaktivní
(zašeděno) na vektiva.online

|stop| Důležité upozornění: V případě nutnosti vzdáleného přepnutí z chybového stavu do normálního režimu pomocí ovládací aplikace, postupujte dle aktuálního návodu k ovládání na vektiva.com_

Pravidelná údržba

|stop| SMARWI je navržen tak, aby nevyžadoval použití oleje, případně jiných maziv. Doporučujeme pravidelně zbavit přístroj prachu pomocí suchého hadříku a především používat přístroj v souladu s výše uvedenými doporučeními. Vlivem výrazných změn teplot v rámci střídání ročních období, dochází ke změnám geometrie okna i těsnění. Toto je přirozený jev a k optimální funkci SMARWI je třeba v případě teplotních změn, které mohou způsobit problémy s indikací správného zavření, provést re-kalibraci zařízení. Klíčové pro správnou funkci SMARWI je plynulé otevírání ventilace okna. SMARWI může fungovat omezeně nebo chybně, pokud otevření okna v režimu ventilace vyžaduje velkou sílu. Věnujte pozornost pravidelné kontrole funkčnosti svého okna. Více informací ohledně údržby a kalibrace při změnách vnějších podmínek naleznete na vektiva.com_

|info| Pro zvýšení efektivity těsnění vašich oken (průvan, zvuková a tepelná izolace), doporučujeme použít k stávajícímu těsnění okna speciální doplňkové těsnění. K dostání v obchodu na vektiva.com_