Nastavení plánů (Plans)

Pokud je váše zařízení SMARWI již nainstalováno a nastaveno, můžete jej naprogramovat pro vykonávaní automatických činností podle svých potřeb. Program v zařízení SMARWI je nazýván plánem. SMARWI vám umožňuje vytvořit celkem čtyři plány (s předdefinovanými názvy PLAN1,PLAN2,PLAN3,PLAN4). V jednom čase se SMARWI může řídit právě jedným aktivním plánem.

Pokud chcete nastavit plány, zvolte v menu položku Plans. Následne se zobrazí formulář pro nastavení plánů viz. následující obrázek Plány.

../_images/plans.png

Struktura plánu

Plán je rozdělěn na části, ve kterých jsou nastavené časové intervaly kdy se má neco vykonat tj. Týdenní kalendář (záložky MON,TUE,…SUN) a část, ve které je nastavené co se má vykonat (záložka Activities).

Týdenní kalendář

V této části plánu budete vkládat časové intervaly ve kterých bude SMARWI vykonávat vámi zadané úkoly. Je to velmi jednoduché. Představte si, že plánujete své aktivity v osobním kalendáři pro jednotlivé dni v týdnu. (Například: každé pondelí od 9:00 do 10:00 máte pravidelnou schůzku.) Z pohledu SMARWi, plánujete kdy se například bude větrat.

Týdenní kalendář je rozdělěn na sedum částí, každá pro jeden den v týdnu označený skratkou dne. (ang. MON - pondělí, TUE - uterý… SUN - neděle)

Teď můžete plánovat. Promyslete si, kdy má SMARWI provětrat a vložte vaše plánované intervaly větrání.

Postup plánování

  1. Vyberte den v týdnu kliknutím na záložku označenu MON … SUN (MON - pondělí atd.)
  2. Kliknete na plačítko “+” (v levém dolním rohu). SMARWI přidá položku plánu viz. obrázek Plány. (Pozn. SMARWI uspořádá položky plánu podle času začátku z leva do prava a z hora nadol. Pokud nově vložena položka plánu nebyla uložena (tlačítkem Save), zůstáva na místě. Po uložení změn je zařazena na správnou pozici podle času.)
  3. Zvolte čas začátku (Start Time) a konce (Finish Time) z leva do prava v horní části položky. Čas se vkládá ve formátu hodina:minuta (HH:MM). Klikněte do pole a vyplňte potřebné hodnoty.
  4. Zvolte činnost (Aktivitu) z nabízených možností z výběru [select action] uprostřed položky plánu.

Poznámka

Seznam pro výběr obsahuje činnsti definované v části Activities.

SMARWI má z výroby předdefinovanou aktivitu s názvem Ventilate (Větrej). Proto pokud nebyla přidána další aktivita, výbět bude obsahovat jen tuto aktivitu

  1. Nastavte vstupní hodnotu do pole s označením [%] v levé dolní části položky plánu.

Poznámka

Přednastavena aktivta Ventilate otevře okno pro větrání na vzdálenost odpovídající procentní hodnotě maximální vzdálenosti

  1. Uložte plán kliknutím na tlačítko Save

Tip

SMARWI neumožňuje zadat časový interval na přelomu dne, např. Od 23:00 do 1:00. Tuto situaci je možné řešit zadáním dvou intervalů vedle sebe nasledovně: od 23:00 do 23:59 a od 0:00 do 1:00. SMARWI všechny takto zadané intervaly spojí do jednoho tj. Nepřeruší zvolenou aktivitu v položce plánu.

Stejný plán pro více dní

SMARWI vám umoží sdílet plán pro jeden den v jiných dnech pokud je stejný. Npříklad: pokud od pondělí do pátku vetráte stejným spůsobem, postačí naplánovat jen pondělní větrání. Pro ostatné dni zvolte plán který platí pro pondělí.

Postup: 1. Označte den v plánu který bude mít stejný větrací cyklus kliknutím na záložku dne (MON…SUN)

  1. jednoduše zvolte den v poli … or do the same as on [day]. Váš plán pro vybraný den bude stejný jako plán ve dni … or do the same as on [day].
  2. Uložte změny kliknutím na tlačítko Save

Aktivace plánu

V Plans můžete vytvořit čtyři plány, pro různé situace. Například v létě budou intervaly větrání jiné než v zimě, případně režim větrání v období Vaší dovolené je odlišný od normálního pracovního týdne.

SMARWI bude vykonávat plán, který označíte jako aktivní (záložka aktivního plánu je označena hvězdičkou). Aktuálně vybraný plán aktivujete pomocí tlačítka Activate.

Postup aktivace plánu

  1. Zvolte plán který chcete aktivovat kliknutím na jednu ze záložek PLAN1…PLAN4
  2. Kliknete na tlačítko Activate. SMARWI označí zvolený plán hvězdičkou pře názvem plánu. Např. *PLAN1

Tip

Práci s plány dále usnadňují tlačítka Copy a následně Paste plan. Jejich funkce je obdobná se schránkou ve Windows, MS Word atd.

Pozastavení/Spuštění aktivního plánu

K pozastavení/spuštění provádění všech plánů lze použít položku v hlavním menu Run/Stop all plans. Tato funkce je užitečná např. v případě, že chcete ovládat SMARWI ručně a nechcete, aby plán Váš ruční zásah změnil.

Pozastavený plán je na panelu konkrétního SMARWI označen nálepkou paused.

Příklad: Potřebuji všechna okna do odvolání zavřít, bez ohledu na to, kdy se má větrat dle plánu.

Aktivity (Activities)

Po kliknutí na položku Activities je možné definovat vlastní aktivity ve formě logických funkcí. Pro účely funkce SMARWI, jakožto akčního členu umožnujícího ovládání ventilace oken, jsme před-připravili funkci Ventilate s parametrem procento [%] otevření.

Tento návod neobsahuje popis vytváření vlastních aktivit. Aktivity budou podrobně popsány pro pokročilé uživatele v souladu s uvedením Vektiva HUB, senzorů a dalších akčních členů na trh. Dáváme tímto naším uživatelům do budoucna možnost tvorby vlastních komplexních pravidel pro úplné nastavení automatizace své inteligentní domácnosti/podniku/prostředí.