Hlavní obrazovka (Home)

../_images/overview.png

The main screen of the control console vektiva.online contains the top bar and the panels of the individual action nodes (e.g. SMARWI) and sensors.

Panel SMARWI

Tlačítka

Panel SMARWI obsahuje 3 ovládací tlačítka:

pic1 pic2 pic3 nebo pic4
Otevřít Zavřít Zastav/Uvolni/Drž
  • Zastav/Uvolni/Drž (Stop/Release/Hold)

    V závislosti na aktuálním stavu, toto tlačítko:

    • Ukončí právě vykonávanou akci
    • nebo Uvolní hřeben, pokud je motorem přidržován (plné ohraničení)
    • nebo Začne fixovat hřeben, pokud je volný (čerchované ohraničení)

Aktuální informace

Pod tlačítky jsou zobrazovány aktuální informace o stavu SMARWI. Tedy zda je otevřeno, zavřeno, zafixováno, jsou pozastaveny plány, je potřeba kalibrovat, případně informace o chybách. Lišta panelu každého SMARWI zobrazuje jméno, kterým jste SMARWI nazvali a šipku pro přechod do menu umožňující jeho plánování (Plans), nastavení (Settings) a pozastavení/spuštění plánů (Run/Stop plans)