Pokyny k likvidaci

Výrobek likvidujte v souladu s platnou vyhláškou o likvidaci elektrických spotřebičů.