Time

../_images/settings-time.png

Správně nastavené parametry času v záložce Time jsou klíčové pro funkci plánování. Prosím ověřte, že zde nastavený čas odpovídá skutečnosti, jinak se akce ve Vašem plánu nebudou spouštět tehdy, kdy to očekáváte.

Daylight saving mode

Výběr režimu nastavení letního a zimního času. Např. pro EU zvolte Auto EU. Změny času v průběhu roku poté SMARWI provede automaticky.

Time zone

Časová zóna. Zvolte časový posun místa instalace zařízení SMARWI oproti UTC. Pozn. Pro ČR je správná hodnota +1h

NTP Server

URL adresa serveru pro automatickou synchronizaci času.

Poznámka

Nedoporučujeme měnit nastavení bez pokynu administrátora fy. Vektiva. Tato služba je dostupná jen ve Wi-Fi módu Client a s přístupem k internetu.

Set time from browser

Toto nastavení používejte jen ve Wi-Fi módu AP, nebo Wi-Fi módu Client, bez přístupu k internetu. V tomto případě je přesný čas převzat ze zařízení, na kterém jste nastavení uskutečnili (např. z Vašeho mobilního telefonu).