Info

../_images/settings-info.png

Záložka Info zobrazuje některé důležité systémové informace o Vašem SMARWI.

Signal strength (dB)

Síla WiFi signálu v blízkosti zařízení SMARWI.

Local IP

IP adresa přidělena zařízení SMARWI pokud je připojené k domácí síti pomocí routeru.

Device time

Datum a čas aktuálně nastavený na zařízení.

Firmware

Aktuální verze programu nainstalovaná ve Vašem SMARWI.