Calibration

../_images/settings-calibration.png

Kalibrace je postup, při kterém si SMARWI změří a uloží důležité pozice Vašeho okna. Pohyb je členěn do dvou fází: Fáze pohybu v blízkosti rámu (Frame Phase) a váze ventilace (Ventilation Phase), viz obrázek níže.

../_images/phases.png

Poznámka

Pro správné fungování zařízení, je nutné kalibraci provést vždy po instalaci na okno a opakovaně v případě, že se změní geometrie okna (například při výraznější změně geometrie vlivem teplot léto/zima, přidáním doplňkové izolace okna, nebo také pokud z nějakého důvodu poslední kalibrace nevyhovuje)

Kalibrace se skládá ze čtyř kroků, kterými Vás provede kalibrační postup na obrazovce vašeho zařízení:

  • zafixování polohy okna tesně u rámu
  • měření vzdálenosti “Frame Phase”
  • přesun okna na pozici maximálního požadovaného otevření (pokud potřebujete, aby se okno na ventilaci otevíralo méně, než je maximální možné vyklopení, lze to nastavit v tomuto kroku)
  • měření vzdálenosti “Ventilation Phase”