Basic

../_images/settings-basic.png

Záložka Basic obsahuje základní nastavení parametrů, například jméno zařízení, údaje pro přístup k SMARWI, jeho připojení k síti a službě online.smarwi.com

Device name

Do pole vložte název, kterým pojmenujete Vaše SMARWI. Pod tímto názvem se bude SMARWI zobrazovat na hlavní obrazovce a ve všech formulářích aplikace. Zvolte název tak, aby byl jednoznačný, zvláště pokud máte víc zařízení v seznamu. Příklad názvu: “SMARWI v kuchyni” nebo “Okno v kuchyni”.

AP SSID

Nastavení názvu sítě Wi-Fi pro mód AP. Po změně SSID se objeví síť s tímto názvem v seznamu dostupných sítí na vašem mobilním zařízení nebo osobním počítači.

AP Password

Pole umožňuje nastavit heslo pro přihlášení k WiFi sítí SMARWI v módu AP. Před-nastavené heslo při zakoupení nového SMARWI je: 12345678

Poznámka

Nastavení AP SSID a AP Password je dostupné, jen pokud je zvolen mód AP v položce WiFi mode. Nezapomeňte, že v módu AP pro Vás SMARWI vytváří tímto názvem pojmenovanou Wi-Fi sít a tudíž v tu chvíli není připojeno k Vaší domácí Wi-Fi síti. AP mód slouží právě k tomu, abyjste v něm nastavili připojení k domácí síti a přepnuli SMARWI do módu Client.

Select Wi-Fi network

SMARWI zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi ve svém okolí. Zvolte v seznamu síť, ke které chcete zařízení připojit. Pokud vaše síť v seznamu není zobrazena, zapište název sítě do pole ručně.

Wi-Fi Password

Zadejte heslo pro připojení k Vámi zvolené Wi-Fi síti.

Poznámka

Nastavení položek Select Wi-Fi network a Wi-Fi Password je dostupné, jen pokud je zvolen mód Client v položce Wi-Fi mode. SMARWI najde jen omezený seznam sítí podle síly signálu od nejsilnější. Je možné, že vaše síť tj. router je příliš daleko, nebo má příliš slabý signál a proto se do seznamu nedostala.

WiFi mode

Vyberte požadovaný Wi-Fi mód AP nebo Client. Aby bylo možné SMARWI připojit k Vaší domácí síti a k internetu, je třeba mít nastaven mód Client.

Remote ID

Máte-li vytvořen účet ve službě vektiva.online, vyplňte do pole ID, které jste získal/získala při registraci.

Remote KEY

Pokud máte vytvořen účet ve službě vektiva.online, vyplňte do pole klíč, který jste získal/získala při registraci.

Poznámka

Chcete-li SMARWI ovládat odkudkoliv, je třeba se registrovat na vektiva.online a vytvořit si účet. Pomocí tohoto účtu budete moci spravovat, plánovat a ovládat své SMARWI kdekoliv máte přístup k internetu.