Smarwi - firmware

Historie verzí (changelog) pro firmware v zařízení Smarwi

3.4.x

 • code optimization
 • improved responsibility in some cases

203.3.0

 • přidán virtuální senzor pro neočekávaná otevření/zavření
 • oprava problémů s připojením k zařízení UniFi
 • aktualizováno GUI

203.2.1

 • podpora časování akcí a aktivit přes API
 • vylepšení správy paměti

202.5.5

 • oprava případů nahodilého otevírání

202.5.4

 • změna chování bezpečnostního tlačítka na režim „click & go“
 • změna chování LED diody na lepší znázornění stavů
 • oprava případu chybné přídržné síly při zotavení po chybě