Smarwi - firmware

Historie verzí (changelog) pro firmware v zařízení Smarwi

203.2.1

  • podpora časování akcí a aktivit přes API
  • vylepšení správy paměti

202.5.5

  • oprava případů nahodilého otevírání

202.5.4

  • změna chování bezpečnostního tlačítka na režim "click & go"
  • změna chování LED diody na lepší znázornění stavů
  • oprava případu chybné přídržné síly při zotavení po chybě